Lina Virnik Kovač

Lina Virnik Kovač, dr.med., specialistka dermatovenerologije, je rojena v Kranju, kjer je zaključila osnovno šolo in gimnazijo. Med študijem na Medicinski fakulteti v Ljubljani se je večkrat udeležila praks v tujini (Praga, Basel, New York) in za raziskovalno nalogo s področja nepolodnosti pri ženskah prejela Prešernovo priznanje. Diplomirala je leta 1999 in naslednje leto je opravila strokovni izpit. Po zaključenem sekundariatu je nekaj mesecev opravljala delo splošnega zdravnika v ZD Kranj, nato pa začela s specializacijo iz dermatolovenerologije na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani. Specialistični izpit je opravila leta 2010 s pohvalo. Po njem je 8 let delala v dermatološki ambulanti SB Jesenice, nato se je v celoti posvetila samostojni zasebni ambulanti. Stalno se izpopolnjuje in izobražuje v Sloveniji in tujini.