Splošna dermatologija

Seveda se v prvi vrsti ukvarjam z diagnostiko in zdravljenjem obolenj kože, katerih spekter je zelo raznovrsten. Zato je pomembna pravilna diagnoza in zdravljenje po modernih smernicah, prilagojeno vsakemu posamezniku.